pohled na Hvožďany

úřední deska

oddodokument
21.9.202131.12.2022 Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů: VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j
20.9.202128.9.2021 Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Hvožďany, které se uskuteční v pondělí 27. 9. 2021 v 18 hodin
9.9.20213.1.2022 Rozpočtové opatření č. 4
9.9.20219.10.2021 Ministerstvo financí vyhlašuje veřejnou soutěž:pozemek p.č.st.19/2 včetně zemědělské stavby bez čp/če, k.ú. Hvožďany u Poběžovic, obec Hvožďany, okres Domažlice
10.8.20219.10.2021 OBECNÍ ÚŘAD HVOŽĎANY - Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
9.8.20219.10.2021 Obecní úřad Hvožďany - stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
9.8.20219.10.2021 Obec Hvožďany - oznámení o počtu volebních okrsků
30.6.202131.12.2021 Obec Hvožďany - Závěrečný účet za rok 2020
10.6.20214.1.2022 Obec Hvožďany - Rozpočtové opatření č. 3
21.4.202121.4.2022 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Hvožďany, IČO: 00572241 za rok 2020
21.4.20215.1.2022 Rozpočtové opatření číslo č. 2
13.3.20213.1.2022 Rozpočtové opatření č. 1
1.1.202131.12.2021 Rozpočet na rok 2021 obce Hvožďany IČO 00572241
28.7.202031.12.2022 Ministerstvo zemědělství - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů: opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE
30.6.2020  Novinky krajského tarifu od 1. 7. 2020: Akční předplatné i jedna jízdenka po kraji.
22.5.2020  Obec Hvožďany - Závěrečný účet za rok 2019 (formát ZIP)
18.5.202031.12.2021 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Dobrohost, IČO: 69980608 za rok 2019 (příloha č. 1 k Návrhu závěrečného účtu za rok 2019)
13.5.202031.12.2021 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí.
8.4.202031.12.2030 Agentura ochrany přírody a krajiny - vřejná vyhláška - OOP - vjezd energetiků do přírodních rezervací.
8.4.202031.12.2022 Ministerstvo zemědělství - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - kůrovcová kalamita
nahoru
webmaster