pohled na Hvožďany

úřední deska

oddodokument
9.9.201925.9.2019 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - oznamuje zahájení řízení - povolení výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů rysa ostrovida a vlka obecného
9.9.201931.12.2019 Ministerstvo zemědělství - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019
1.9.20191.10.2019 Žádost o informace dle z. č. 106/1999 Sb. – poskytnutí informace k uvedeným subjektům
14.5.201931.10.2019 Krajský úřad Plzeňského kraje - Výzva vlastníkům lesa - kůrovec
23.4.201931.12.2019 Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - kůrovcová kalamita
23.1.201931.12.2019 Výroční zpráva za rok 2018 o činnosti obce Hvožďany
nahoru
webmaster